Kalkyl

Vi utför kostnadsberäkningar för alla typer av projekt. Våra kunder är bl.a. följande:

– Byggentreprenörer

– Privatpersoner

– Kommuner

– Fastighetsägare

– Advokater

Beroende på projekt så varierar form av kalkyl. När vi jobbar så mäter vi upp allt digitalt med hjälp av Bluebeam Revu som är marknadsledande när det kommer till att göra digitala mängdupptagningar. Fördelen med detta är att vi minimerar risken för felskalningar och mätavvikelser. När vi samlat ihop alla mängder så påbörjar vi  kalkylen och detta gör vi i Wikells Sektionsdata, här har vi databaser för NYB, ROT, EL, VS och Ventilation.

Vi har en bred kompentens inom byggkalkyl

Vi går alltid noga igenom med kund innan påbörjat arbete vad som önskas och därefter så arbetar vi antingen utifrån budget eller fastpris beroende på kunds önskan. Vi har goda erfarenheter av både kommersiella fastigheter såväl som bostäder och specialfastigheter. Vi kan även vid behov och om kund önskar hjälpa till med offerthantering från deras underentreprenörer, allt för att frigöra mer tid till annat.

Vanliga kalkylformer

Anbudskalkyl

Kalkyl för entreprenörer för att vinna projekt, här lägger vi grunden för det som FFU beskriver önskas ha utfört av beställaren.

I denna fas så kan antingen kund själv skicka ut offertförfrågningar till sina Underentreprenörer eller så hjälper vi till med detta. Innan överlämning så har vi en genomgång där vi noga går igenom alla byggdelar.

 

Vi går även igenom och förbereder om kund så önskar vilken timpeng, material-, timkoefficienter som kund vill jobba med. Likaså så hjälper vi till med påslag i form av entreprenörsarvode, materialpåslag, UE påslag etc. Vi förbereder även vid önskemål en omkostnadskalkyl inför överlämning för att fånga upp eventuella hjälpmedel med mera som behövs för att möjliggöra produktion.

Skadereglering och tvist

Vi utför ofta kalkyler för skadereglering, dessa är oftast åt entreprenörer som jobbar mot försäkringsbolag. Mindre skador regleras i Meps för de flesta bolag men när det kommer till totalskador så behövs oftast ett annat kalkylprogram för att få en mer exakt summa. Vanligast formen av projekt här är större brandskador antingen i villor eller så flerbostadshus.

 

Tvister, får vi in ibland där vi agerar sakkunnig åt ena parten i pågående eller kommande rättsmål. Det kan röra sig om byggfusk och grava felaktigheter. Då räknar vi ut dels vad det kostar att riva det som blivit fel, men även vad det kostar att återställa så som det borde gjorts från början enligt överenskommelser och förfrågningsunderlag.

Budgetkalkyl

Vanlig form av kalkyl för kommuner och fastighetsägare, dessa agerar som försäkran om det är värt att projektera vidare men även för att få en indikation för i vilken härad anbud kan tänkas hamna på i skarpt läge. Oftast görs dessa kalkyler i tidigt skede med lite underlag.

Produktionskalkyl

Denna kalkyl form använder man sig av när man vunnit sitt jobb eller budget är satt och i denna fas så gäller det att optimera så att verkligen kan bena ut minsta detalj och dess kostnad för att således förhoppningsvis maximerar sin vinst och tar bort osäkerheter.