Bluebeam är inom bygg i Sverige marknadsledande för hantering av såväl ritningar som textdokument i projekt. Vi är certifierade instruktörer för att hålla skräddarsydda kurser i Bluebeam utefter era önskemål.

Skräddarsydda kurser i Bluebeam

Vi är certifierade instruktörer för att hålla skräddarsydda kurser i Bluebeam utefter era önskemål.  Vi kan med våra kurser hjälpa er att arbeta mer effektivt och med bättre förståelse. Inför alla våra kurser sitter vi ner med kund och för en agenda utefter vad ni vill fokusera på att bli bättre på. Vi gör upprättar ett lättare kursmaterial och en dags agenda. Dessa kurser kan hållas hos er på plats eller i våra lokaler såväl som kortare sittningar via Teams.

Beroende på erfarenhet så kan det ibland vara fördelaktigt att ha kortare kurser i flera etapper för att säkerhetsställa att det finns tid att applicera och lära in det man lärt sig.

 

Vi gör anpassade profiler utifrån kundens önskemål

Styrkan med Bluebeam är att man kan anpassa utseendet och funktioner efter sina egna önskemål och behov. Vi har stor vana av att specialanpassa programmet så att det skall bli lättare och mer effektivt att arbeta i.

 

  • För kalkyl så handlar det mycket om att skapa verktyg för mängdupptagningar.
  • För arbetsledare och projektledare så är APD planering en populär funktion.

 

Vi har märkt att det bästa är att alla på samma företag har samma utseende och upplägg, detta för att underlätta om någon av ens kollegor behöver hjälp att ta vid och fortsätta arbete i de påbörjade handlingar.

Bluebeam kurser

Vi håller i kurser i hur ni kan bli bättre på att jobba i Bluebeam Revu och effektivisera ert arbetsflöde. Alla kurser utformas individuellt efter era önskemål och tidigare kunskap. Vill ni veta mer kontakt oss!