Vi utför kalkyler för alla typer av projekt och våra kunder är allt ifrån offentliga beställare till privatpersoner. Osdal utför anbudskalkyler såväl som budgetar, skaderegleringar och rättstvists ärenden.

Vi har en bred kompentens

Vi går alltid noga igenom med kund innan påbörjat arbete vad som önskas och därefter så arbetar vi antingen utifrån budget eller fastpris beroende på kunds önskan. Vi har goda erfarenheter av både kommersiella fastigheter såväl som bostäder och specialfastigheter.